Tina Van den Bossche

Functie : Psychotherapeut, Psycholoog, Loopbaancoach

E-mail : tina@groepspraktijk-facet.be

Telefoonnummer : 0485 98 50 21

 

Ik ben Tina Van den Bossche, en studeerde af als klinisch psycholoog voor volwassenen in 2007 (KUL). Aansluitend behaalde ik een postgraduaat in ‘Familiale bemiddeling’. Kortdurende bijscholingen in uiteenlopende thema’s m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg of loopbaancoaching blijf ik opzoeken. Voorheen was ik als loopbaanbegeleider actief bij loopbaancentrum In-Zicht (van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten van VDAB) en loopbaancentrum Jobclick (van de Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdiensten van VDAB). Voor ik in 2015 zelfstandige werd, werkte ik in loondienst in verschillende settings maar steeds betrof het professionele, individuele begeleidingen op maat.

Gedreven door de idee dat iedereen in zich het potentieel heeft om tot verandering en het verlangen om tot verbinding (in de eerste plaats met zichzelf, in de tweede plaats met anderen) te komen, ben ik me ook gaan specialiseren in de Cliëntgerichte psychotherapie.

Binnen Groepspraktijk Facet kan je bij mij terecht voor loopbaanbegeleiding en voor individuele psychotherapie.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een actief, kortdurend proces (max. 8u) waar werkgerelateerde vragen centraal staan.

Met de loopbaancheques van VDAB heb je om de zes jaar recht op twee pakketten van telkens 4u loopbaanbegeleiding. Aan de hand van gesprekken, reflectieopdrachten en huistaken zoeken we samen een antwoord op jouw loopbaanvraag. Je eindigt met een persoonlijk ontwikkelings-  of actieplan waarin je jouw volgende stappen verwoordt.

Zelf vind ik het heel gezond en zinvol om op geregelde tijdstippen even stil te staan bij hoe het op dit moment loopt in je job en je leven daarbuiten. Het is prettig en verhelderend om met een buitenstaander vanop een afstand eens te bekijken wat je eventueel beter of anders wil.

Meer uitleg over loopbaanbegeleiding vind je op www.coachingmodus.be , het loopbaancentrum van Groepspraktijk Facet.

Psychotherapie

Cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, wat wil zeggen dat ik niet jouw eventuele psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neem, maar je aanspreek als persoon en met jou onderzoek hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en jouw toekomstverwachting, op dit moment klachten ondervindt. Het gaat er niet zozeer om hoe ik als psychotherapeut je problemen zie, maar vooral om de betekenis die ze voor jou hebben. In de cliëntgerichte psychotherapie is de houding van de psychotherapeut van groot belang. De therapeutische houding bestaat uit drie wezenlijke elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dit betekent: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. Deze basiselementen zorgen voor een veilig klimaat, waarin jij je als cliënt verder kan ontwikkelen.

Mensen met uiteenlopende klachten kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Om er een aantal te noemen: weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn, je somber of gespannen voelen, veel piekeren en tegen alles op zien, geen keuzes kunnen maken of niet weten wat je wil, tot niets kunnen komen, perfectionistisch zijn, je negatief en kritisch voelen naar anderen, moeilijk kunnen genieten en overmatig controle houden, jezelf niet durven uitspreken of je geremd voelen in gezelschap, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, last hebben van nare of schokkende ervaringen die je hebt meegemaakt. 

 

← Keer terug naar overzicht