Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie/ manuele therapie is een paramedische discipline in de gezondheidszorg die zich specialiseert in het analytisch behandelen van motorische klachten. De kinesitherapeut/ manueel therapeut richt zich vooral op het voorkomen, herstellen of begeleiden van locomotorische of  functionele problemen.  

Dit doet hij door:

  • Uw gewrichten, spieren en andere weefsels manueel los te maken waar nodig.
  • Uw lichaamscontrole te verbeteren met stabilisatieoefeningen
  • Uw spieren te versterken met een individueel trainingsprogramma
  • U goed te informeren over uw klacht.

Binnen onze praktijk is er een nauwe samenwerking tussen manuele therapie, oefentherapie en osteopathie.  Wekelijks komen de therapeuten samen om gezamenlijke dossiers te bespreken. Zeker bij rug- en nekklachten geven we er de voorkeur aan om het probleem vanuit alle invalshoeken te benaderen.

Een goede multidisciplinaire samenwerking  en optimale communicatie met alle therapeuten wordt primordiaal in de huidige gezondheidszorg. Binnen de zorgverlening hebben artsen, osteopaten en kinesitherapeuten ieder hun eigen benadering van de patiënt waardoor deze behandelwijzen elkaar aanvullen.