Loopbaanbegeleiding

 

Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques

Sinds 1 juli 2013 biedt de Vlaamse overheid loopbaancheques aan, ter ondersteuning van het welbevinden van werknemers en zelfstandigen in hun job. 

Een loopbaancoach biedt een klankbord en helpt je om de stukjes van de puzzel samen te leggen. Met behulp van vragenlijsten, testen, reflectieoefeningen, … krijg je meer zicht op waar je zwaktes maar vooral je sterktes liggen. We brengen jouw persoonlijkheid in kaart en gaan op zoek naar jouw drijfveren en competenties. Wat wil je echt? Wat doe je graag en waar ben je goed in? 

De elementen die naar boven komen, worden besproken met de loopbaancoach. Zo ontstaat er een dialoog die verruimend werkt: nieuwe perspectieven kunnen ontstaan, lang gekoesterde ideeën kunnen concreet vorm krijgen, drempels kunnen gekaderd en verlaagd worden, …. 

Samen met je coach stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan en/of actieplan op en bespreek je wat de volgende stappen zijn. 

Loopbaanbegeleiding is zinvol om :

- een burnout te voorkomen of ervan te herstellen

- grenzen te leren aangeven

- stil te staan bij hoe jij je voelt in je job

- te leren omgaan met stress

- neen te leren zeggen

- te werken aan een betere omgang met collega's, baas, ...

- ...

Voorwaarden loopbaancheques


• In de 2j voorafgaand aan jouw aanvraag heb je minstens 1j gewerkt. 

• Je bent tewerkgesteld in Vlaanderen of Brussel. 

• Op het moment dat je een loopbaancheque aanvraagt, ben je professioneel actief (in loondienst of op zelfstandige basis, deeltijds of voltijds, in loopbaanonderbreking of tijdskrediet, opzegtermijn of ziekteverlof). 

• Je hebt de afgelopen 6j geen andere gesubsidieerde vorm van loopbaanbegeleiding gevolgd. Concreet...


• Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan heb je recht op twee loopbaancheques, om de zes jaar. 

• Je kan slechts één loopbaancheque per keer bestellen. Voor één loopbaancheque betaal je 40€ en heb je recht op 4u loopbaanbegeleiding. 

• Nadat je de eerste 4u loopbaanbegeleiding achter de rug hebt, kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Je kan dus kiezen voor een traject van 4u (in dat geval kan je binnen de 6j nog een ander traject van 4u kiezen) of voor een traject van 8u (in dat geval kan je pas na 6j een nieuw traject aanvragen) 

• Een loopbaancheque aanvragen is eenvoudig: je belt naar het gratis nummer 0800 30 700 of je surft naar de website van de VDAB http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding . Nadat je je geregistreerd hebt (contactgegevens en rijksregisternummer), ontvang je per mail een uitnodiging tot betaling van 40€, nadien ontvang je de loopbaancheque digitaal, die stuur je per mail door naar je loopbaancoach voor de aanvang van de begeleiding. 

• De werkgever dient niet op de hoogte gebracht te worden van jouw loopbaanbegeleiding. De Vlaamse overheid voorziet deze ondersteuning specifiek voor de burger. Een overleg met de werkgever is mogelijk, indien je dit zelf wenst. 

• Zijn er nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met Coachingmodus op info@coachingmodus.be of 0498/72 29 57