Psychodiagnostiek

 

Wat is psychodiagnostiek?

Aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek wordt getracht zicht te krijgen op het functioneren en een duidelijk beeld te creëren van de mogelijkheden en de moeilijkheden die een persoon ondervindt.  Dit op verschillende gebieden: op intellectueel vlak, bij aandacht- en concentratieproblemen, wanneer er sprake is van geheugenproblematiek (o.a. vermoedens beginnende dementie), autisme, etc.

 

Tijdens een intakegesprek wordt op de eerste plaats kennisgemaakt, maar ook stilgestaan bij de hulpvraag. Er wordt onder meer besproken welke problemen er ondervonden worden in het dagelijks leven en op basis van dit gesprek wordt een testbatterij samengesteld.

Vervolgens wordt, in een op voorhand afgesproken aantal sessies, onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van problemen op cognitief vlak en welke deze exact zijn.

Nadat alle testen afgerond zijn, zal er een laatste gesprek plaatsvinden waarin de resultaten van het diagnostisch proces besproken worden, evenals een mogelijke advisering naar de toekomst toe.

 

Aanbod

-       Intelligentieonderzoek

-       Neuropsychologisch onderzoek (aandacht en concentratie, reactiesnelheid, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht, …)

-       Autisme-onderzoek

 

Doelgroep

-       Kinderen

-       Adolescenten

-       Volwassenen

-       Ouderen

.

Tarief

Intakegesprek: 55€/uur

Diagnostiek: 60€/uur

Afsluitgesprek: 55€/uur

Verslaggeving: 60€

 

Betaling gebeurt contant.

 

Afspraak

Een afspraak maken kan via het nummer 0498/77.06.70 of via het e-mailadres siham@groepspraktijk-facet.be.