Wat is relatietherapie?

Problemen tussen partners zijn van alle tijden en van alle leeftijden. Elke relatie kent zijn ups en downs, dit is normaal en geen reden tot grote bezorgdheid. Soms is het echter niet evident om uit een moeilijke periode te komen of is er twijfel of de relatie nog zin heeft. In dat geval kan het zinvol zijn om een relatietherapeut te consulteren.

Sommige koppels gaan preventief in therapie: niet omdat er echte problemen zijn, maar vooral om dit te voorkomen bv omdat een vorige relatie is stukgelopen en ze dit geen tweede keer willen meemaken. Anderen zien het als een unieke kans om hun relatie te verdiepen en te verrijken. Voor nog anderen is relatietherapie een laatste kans om hun relatie te redden.

Hetgeen je kan lezen onder de rubriek ‘psychotherapie’ is eveneens van toepassing bij een relatietherapie.

Klachten waarmee koppels zich aanmelden kunnen zijn:

  • We maken heel veel ruzie
  • Ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt in onze relatie
  • Het klikt niet meer zo goed op seksueel vlak
  • Hij heeft me bedrogen
  • Mijn man twijfelt aan zijn geaardheid
  • Ik weet niet of ik hem nog graag zie
  • Misschien is het beter dat we scheiden
  • Mijn partner heeft gevoelens voor iemand anders

Wanneer je als koppel in therapie gaat, betekent dit vooral dat jullie samen aan het werk gaan om de dingen die jullie anders willen in je relatie, aan te pakken. Echt naar elkaar luisteren, leren uitdrukken van moeilijke en soms pijnlijke gevoelens naar elkaar toe, durven kijken naar je eigen aandeel, … zijn ingrediënten die vaak aanwezig zijn in een relatietherapie.

Soms wordt er gewerkt met concrete opdrachten waarmee de partners thuis aan de slag gaan. Deze opdrachten kunnen door de therapeut worden aangebracht maar meestal wordt er samen op zoek gegaan naar wat jullie relatie nodig heeft. Van daaruit worden oefeningen of opdrachten ‘op maat’ bedacht. Soms zijn opdrachten niet aan de orde en ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties.

Kenmerkend voor een relatietherapie is dat het koppel samen in therapie gaat. Het merendeel van de gesprekken zal dan ook doorgaan met beide partners. Dit neemt niet weg dat het soms zinvol kan zijn om een individueel gesprek te hebben met je therapeut. Het is in dit geval belangrijk te weten dat een relatietherapeut ook tijdens een individueel gesprek, de therapeut blijft van beide partners. Concreet betekent dit alles wat in een individueel gesprek aan bod komt, ook besproken mag worden met de partner. Deze lijn wordt ook doorgetrokken naar andere vormen van contact. Als je bijvoorbeeld per email contact opneemt met de relatietherapeut, zal dit ook transparant gemaakt worden naar je partner. Indien nodig kan één van beiden (of allebei) doorverwezen worden naar een individuele therapeut die los staat van de relatietherapie.